YENI VAKANSIYA!

Tərcümeyi-halınızı info@gaaudit.az ünvanına göndərməyinizi xahiş edirik.

Enerji və resurslar

Dünya iqtisadiyyatında mühüm sahələrdən biri də enerji və resurslardır. Ümumdünya ticarəti və biznesində bu sahə özünəməxsus önəmli yerlərdən birini turur. Hər bir sahədə olduğu kimi bu sahədə də inkişafla yanaşı müxtəlif dəyişikliklər və tənzimlənmə tədbirləri həyata keçirilir. Bu baxımdan ümumdünya tələbatına cavab vermək üçün Azərbaycanın iqtisadiyyat sistemində qeyd edilən sahə üzrə ciddi işlər görmək bizim vəzifələrimizdən biridir. “G&A” Şirkəti uyğun kadrları və işçi heyəti ilə bizə müraciət etmiş bütün şirkətlərin enerji və resurslar sahəsindəki biznes işlərində yardımçı olur.                                                                                                                   G&A Audit Company LTD 2009. All rights reserved