YENI VAKANSIYA!

Tərcümeyi-halınızı info@gaaudit.az ünvanına göndərməyinizi xahiş edirik.

Sənaye və Ticarət

Tarixə nəzər saldıqda görərik ki, İkinci dünya müharibəsindən sonra dünya sənaye və ticarət sahəsində ilbəil əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Azərbaycanda diqqət yetirsək bu sahə üzrə son illər daha çox dirçəliş müşahidə olunur və yeniliklər həyata keçirilir. Biz sənaye və ticarət sahəsində müştərilərimizə xidmət göstərməklə yanaşı eyni zamanda, bilavasitə dövlətimizə də xidmət etmiş oluruq. Sənaye sahəsində istehsal edilən malların satışı, alınması, tətbiqi, o cümlədən ticarət sahəsində bazar rəqabəti, yeni formaların və köklü dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üzrə müxtəlif ekspertlərimiz çalışır. Onlar sahələri üzrə yaxşı təhsil almış, müasir iqtisadi metodlara dərindən yiyələnmişlər. Şirkətimiz sahəsindən asılı olmayaraq hər işi layiqincə yerinə yetirməkdə iddialıdır.

                                                                                                                        G&A Audit Company LTD 2009. All rights reserved